Färdplan – Så gör vi transportindustrin grönare, mer innovativ och konkurrenskraftig

   12-10-23

Infra 4.0 är en vision om en grön, innovativ och konkurrenskraftig anläggningsbransch. Våra slutsatser om hur branschen gemensamt kan genomföra en omställning finns nu tillgängliga att i en färdplan som kan laddas ner här.

Läs mer

Tema 8

   30-01-23

Transportinfrastrukturens styr- och ägandemodeller

Läs mer

Tema 7

   07-12-22

Digitalisering och dataskydd inom transportinfrastrukturen

Läs mer

Tema 6

   10-11-22

Anläggningens digitala tvilling

Läs mer

Tema 4

   30-09-22

Bättre koll och insiktsfulla underhållsåtgärder på anläggningen

Läs mer

Tema 5

   22-09-22

Färre omtag i övergången mellan planering och projektering

Läs mer

Tema 3

   03-06-22

Bevara insikter inom värdekedjan – reducera informationsslöseri

Läs mer

Tema 1

   11-05-22

Påskynda implementeringen av digitala tjänster inom anläggningsbranschen

Läs mer

Tema 2

   05-05-22

Hur effektiviserar vi vägunderhållet baserat på digital tillståndsbedömning?

Läs mer

Projektbeskrivning

   05-05-22

Vad är Infra 4.0?

Läs mer