TEMA 02

Hur effektiviserar vi vägunderhållet baserat på digital tillståndsbedömning?

En av digitaliseringens stora potentialer är att använda sensorer för att få stora mängder data som beskriver verkligheten, i realtid. Till exempel genom att använda sensorer i fordon för att få en automatiserad tillståndsbedömning. Det har potential att utveckla ett mer dynamiskt, behovsstyrt vägunderhåll. Ett aktuellt exempel är projektet Digital Vinter.

Men det är många steg som krävs för att förändra en inarbetad metod. Dels måste ”det nya” verifieras, nya datakällor hanteras och integreras. Dels måste arbetssätt förändras, affärsmodeller justeras och nya relationer byggas.

I det här rundabordssamtalet ville vi belysa både den potential och de verkliga utmaningar som kommer med att utveckla nya metoder. Vilka investeringar krävs för att uppnå potentialen? Vem ska göra dem? Vilka incitament krävs för att utförarna ska investera i lärande? Hur formas en sund och långsiktigt leverantörsmarknad där vägunderhållet förbättras kontinuerligt?

Värd för samtalet var Svevia. Tillsammans med Trafikverket presenterade de sina lärdomar och perspektiv på projektet Digital Vinter. Utifrån det sökte vi diskussioner om hur framtida kontrakt och kravställning utformas för att tillvarata potentialen med nya metoder för tillståndsbedömning. Det innefattade frågeställningar som verifiering av nya metoder, anpassning av föreskrifter, incitamentsstrukturer, hantering av data med tillhörande rättigheter och affärsmodeller, med mera.

Syftet var att dela erfarenheter och skildra de olika aktörernas utmaningar. Det bidrar till en branschgemensam ambition framåt.

Case

Digital Vinter

Case holders

Trafikverket

Svevia

Plats

Svevia, Grimboåsen 5

417 05 Göteborg

Tid

5 maj 2022, kl. 09.00–15.00