Infra 4.0 är en vision om en grön, innovativ och konkurrenskraftig anläggningsbransch. Genom att engagera hela anläggningsbranschen har möjligheter och hinder identifierats för att handfast och konkret arbeta mot den visionen. Läs mer i färdplanen nedan.

Skapandet av framtidens transportinfrastruktur

Erfarenheter och perspektiv från anläggningsbranschens aktörer har varit grunden för färdplanen Infra 4.0 – Framtidens gröna, innovativa och konkurrenskraftiga transportinfrastruktur.

Vi fortsätter nu arbetet med att etablera en gemensam plattform där vi skapar, prövar och tillämpar nya lösningar. Med färdplanen och de sju nycklar som öppnar upp för en effektiv transsportinfrastruktur som grund ska plattformen hjälpa till att främja samverkan, minska fragmenteringen och öka aktörer förmåga att utveckla och implementera innovation. Kort sagt, driva systeminnovation i anläggningssektorn.

Sju nycklar som är de viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik planering, anläggning och förvaltning av svensk transportinfrastruktur

Vilken av nycklarna anser du vara viktigast för skapandet av framtidens transportinfrastruktur? Använd länken nedan för att ge din åsikt på vilka tre nycklar som är de viktigaste.

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Nyheter

Gunnar Johansson presenterar de sju nycklarna

Gunnar Johansson presenterar de sju nycklarna

Ny Teknik Educations konferens Smart och Uppkopplad Transportinfrastruktur tar temperaturen på utvecklingen och lyfter fram de senaste casen inom landbaserade sektorer så som vägdrift, bandrift och terminaldrift.

läs mer

Om du vill veta mer om hur du kan delta i skapandet av den gemensamma plattformen, eller bara vill veta mer om projektet, hör av dig till oss nedan.

Vi välkomnar alla aktörer att bidra till Infra 4.0

Infra 4.0 är ett samverkansprojekt som genomförs och finansieras av Trafikverket, Byggföretagen, Skanska, NCC, Volvo Construction Equpiment, InfraSweden 2030 samt Stiftelsen Blue Institute. Projektet har ytterligare finansiering från de strategiska innovationsprogrammen Smart Built Environment samt InfraSweden 2030 och från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

Projektets styrgrupp består av:

Pontus Gruhs

Trafikverket

Lars Redtzer

Byggföretagen

Ulf Håkansson

Skanska

Magnus Alfredsson

NCC

Niklas Nillroth

Volvo CE

Ulrica Nilsson

Tyréns

Projektledningen består av:

Peter Eriksson

Blue Institute

Benjamin Ståhl

Blue Institute

Emma Andersson

Blue Institute

Gunnar Johansson

InfraSweden 2030