En branschgemensam digital transformation

Infra 4.0 är en plattform för lösningsinriktad dialog mellan aktörerna i transportinfrastrukturens ekosystem. Målet är att handfast och konkret öka produktivitet, konkurrenskraft och minska klimatpåverkan. Genom att dela insikter, identifiera möjligheter och hinder, främjar vi gemensamma steg och praktisk samverkan för att genomföra en digital omställning i branschen.

En branschgemensam digital transformation

Infra 4.0 är en plattform för lösningsinriktad dialog mellan aktörerna i transportinfrastrukturens ekosystem. Målet är att handfast och konkret öka produktivitet, konkurrenskraft och minska klimatpåverkan. Genom att dela insikter, identifiera möjligheter och hinder, främjar vi gemensamma steg och praktisk samverkan för att genomföra en digital omställning i branschen.

färdplan

Fas 3

I Kunskapsarenan genomförde vi en rad rundabordssamtal.  De insikter som genererades utgör underlag för färdplanen och för de större workshops som planeras under våren 2023.

I projektets sista fas arbetar vi med sammanställning, analys och spridning av de insikter som finns i branschen. Vi sammanställer den best practice som exponerats i Kunskapsarenan. Den består av goda exempel på arbetssätt och samverkan hämtade från anläggningsbranschen i Sverige, från angränsande branscher och från internationell verksamhet.

Vi analyserar möjligheter och utmaningar med den digitala omställningen. Tillsammans med branschen tar vi fram en gemensam färdplan – en ambition och strategi – för att öka takten i digitalt värdeskapande i branschen.

Nätverk

I projektets första fas genomfördes intervjuer, workshops och kartläggningar av initiativ med syfte att engagera branschen och identifiera utmaningar för digitalisering av anläggningsbranschen. Slutsatsen är att digitaliseringens potential i många fall inte begränsas av tekniken i sig utan av verksamhetssknutar i organisationer och värdekedjan.

I olika delar av värdekedjan finns specifika behov, förutsättningar och utmaningar. Samtidigt relaterar de ofta till mer generella frågor. De handlar om kravställning, affärsmodeller, regler, standarder, data- och systemintegration och så vidare. Det är frågor som vi går vidare med och adresserar gemensamt i branschen under 2022.

Kunskapsarena

Under 2022 etablerade vi Kunskapsarenan – en plattform för insiktsdriven och lösningsinriktad dialog.

Kunskapsarenan bestod av en rad rundabordssamtal. Varje samtal fokuserade på ett särskilt tema i en del av värdekedjan. Syftet var att samla de företag och aktörer som har möjlighet och mandat att adressera frågorna; det är bara de som kan öka det digitala värdeskapandet i branschen. Resultatet var att en faktabaserad och lösningsorienterad diskussion mellan relevanta aktörer som kan bidra till att lösa upp knutar och förankra en gemensam väg framåt.

Genom att lyfta de här frågorna kunde vi belysa vilken nytta ökad digitalisering kan skapa — men också vilka utmaningar, investeringar och förändrade beteenden som krävs för att det ska hända.

Färdplan

Under våren 2023 tar vi fram en gemensam färdplan – en ambition och strategi – för att öka takten i digitalt värdeskapande i branschen.

Fas 1 — Nätverk

I projektets första fas genomfördes intervjuer, workshops och kartläggningar av initiativ med syfte att engagera branschen och identifiera utmaningar för digitalisering av anläggningsbranschen. Slutsatsen är att digitaliseringens potential i många fall inte begränsas av tekniken i sig utan av verksamhetssknutar i organisationer och värdekedjan.

I olika delar av värdekedjan finns specifika behov, förutsättningar och utmaningar. Samtidigt relaterar de ofta till mer generella frågor. De handlar om kravställning, affärsmodeller, regler, standarder, data- och systemintegration och så vidare. Det är frågor som vi går vidare med och adresserar gemensamt i branschen under 2022.

fas 2 — Kunskapsarena

Under 2022 etablerade vi Kunskapsarenan – en plattform för insiktsdriven och lösningsinriktad dialog.

Kunskapsarenan består av en rad rundabordssamtal. Varje samtal fokuserar på ett särskilt tema i en del av värdekedjan. Syftet är att samla de företag och aktörer som har möjlighet och mandat att adressera frågorna; det är bara de som kan öka det digitala värdeskapandet i branschen. Förhoppningen är att en faktabaserad och lösningsorienterad diskussion mellan relevanta aktörer kan bidra till att lösa upp knutar och förankra en gemensam väg framåt.

Genom att lyfta de här frågorna kommer vi kunna belysa vilken nytta ökad digitalisering kan skapa — men också vilka utmaningar, investeringar och förändrade beteenden som krävs för att det ska hända.

fas 3 — Färdplan

Under våren 2023 tar vi fram en gemensam färdplan – en ambition och strategi – för att öka takten i digitalt värdeskapande i branschen.

 

Teman i Kunskapsarenan

01

Påskynda implementeringen av digitala tjänster inom anläggningsproduktion

05

Färre omtag i övergången mellan planering och projektering

02

Hur effektiviserar vi vägunderhållet baserat på digital tillståndsbedömning?

06

Anläggningens digitala tvilling

03

Bevara insikter genom värdekedjan — reducera informationsslöseri

07

Digitalisering och dataskydd inom transportinfrastrukturen

04

Bättre koll och insiktsfulla underhållsåtgärder på anläggningen

08

Transportinfrastrukturens styr- och ägandemodeller

01

Påskynda implementeringen av digitala tjänster inom anläggningsproduktion

02

Hur effektiviserar vi vägunderhållet baserat på digital tillståndsbedömning?

03

Bevara insikter genom värdekedjan — reducera informationsslöseri

04

Bättre koll och insiktsfulla underhållsåtgärder på anläggningen

05

Färre omtag i övergången mellan planering och projektering

06

Anläggningens digitala tvilling

07

Digitalisering och dataskydd inom transportinfrastrukturen

08

Transportinfrastrukturens styr- och ägandemodeller

Infra 4.0 är ett samverkansprojekt som genomförs och finansieras av Trafikverket, Byggföretagen, Skanska, NCC, Volvo Construction Equpiment, InfraSweden 2030 samt Stiftelsen Blue Institute. Projektet har ytterligare finansiering från de strategiska innovationsprogrammen Smart Built Environment samt InfraSweden 2030 och från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

Projektets styrgrupp består av:

Pontus Gruhs

Trafikverket

Lars Redtzer

Byggföretagen

Ulf Håkansson

Skanska

Magnus Alfredsson

NCC

Niklas Nillroth

Volvo CE

Ulrica Nilsson

Tyréns

Projektledningen består av:

Peter Eriksson

Blue Institute

Benjamin Ståhl

Blue Institute

Emma Andersson

Blue Institute

Gunnar Johansson

InfraSweden 2030