Produktivitetskommissionen: ”Stärk den samhällsekonomiska effektiviteten i transportplaneringen”

Den 1 maj lämnade Produktivitetskommissionen sitt delbetänkande. Transportinfrastrukturen är ett av områdena som är väsentliga för att stärka produktiviteten i privat och offentlig sektor.

Produktivitetskommissionens delbetänkande, Goda möjligheter till ökat välstånd, presenterades förra veckan och lämnades över till finansminister Elisabeth Svantesson. Ett av områdena som bedömts vara av stor vikt, och där förslag för ökad produktivitet tagits fram, är transportinfrastrukturen.

Likt slutsatserna i färdplanen för Infra 4.0 lade Produktivitetskommissionen stor vikt vid både planeringsprocessen och underhåll. Viktiga delar som kräver utveckling är bland annat dagslägets långa och oförutsägbara tillståndsprocesser, upphandlingar som inte ger utrymme för innovation eller främjar konkurrens, bristande tillgång till tillförlitlig data, fördyringar under planeringsfasen och delar av transportsystemet som närmar sig, eller till och med passerat, sin tekniska livslängd.

Kommissionen lade fram ett antal konkreta förslag, exempelvis:

  • Prioritera underhåll av väg och järnväg
  • Se över mål- och anslagsstrukturen för Trafikverket
  • Stärka kontrollen på anläggningen
  • Fortsätta utveckla arbetet med upphandlingar

Läs pressmeddelandet från Finansdepartementet och ladda ner rapporten via länken nedan: