TEMA 01

Påskynda implementeringen av digitala tjänster inom anläggningsproduktion

Samtalet utgick från NCCs entreprenad Västlänken och Volvo CEs digitala tjänst Efficient loadout. Två miljoner ton massor ska schaktas och köras ut från Göteborg. Lastningsgraden har gått från 85 till 94 procent, 5400 transporter har sparats, pappershantering har försvunnit och arbetsmiljön förbättrats avsevärt. Samtalet handlade om att realisera potentialen i digitala verktyg för att planera, styra och följa upp resurser i anläggningsproduktion. Diskussionen lyfte särskilt vikten av att tydliggöra värde, hålla det enkelt, tillit och samverkan mellan aktörer, att inte låsa krav till metoder samt att anpassa lastregler för att premiera de som försöker optimera hanteringen. 

Det framhölls att lastreglerna håller tillbaka träffsäkerheten. Vite som utdöms vid 500 kg extravikt per ekipage snarare än per axel minskar effektiviteten i utlastningen, folk är rädda. Där borde reglerna ses över, så att man istället ser det över tid och i ett spann och kan premiera dem som strävar efter att ligga nära målet. (Transporstyrelsen)

En diskussionspunkt var vad som hindrar respektive driver sådan här tjänsteutveckling. En annan är svårigheten för tjänsteutvecklaren att förstå vem som är kund i en fragmenterad byggprocess och mellan beställare-utförare: var landar värdet? Och hur påvisas det?

En annan är att kravställning påverkar. Till exempel att undvika att specificera till en idag känd metod (som transportdokument i pappersform) utan tillåta innovation. Och att beställaren är enhetlig i sin kravställning. Och även att man kan föra dialoger om vilka krav som bör gälla och hur de kan utformas även utanför kontraktuella relationer – där upplever utförarna ofta att beställaren inte har tid. Det ska inte vara TRVs roll att vara drivande, men däremot behöver branschen en samarbetspartner.

Vad som driver är att det finns tydliga värden i användningen av tjänsten – inte bara dokumentation för att det krävs. Och att det är enkelt, lätt att använda och underlättar för operatörer och chaufförer, som det är brist på.

Case

Efficient Loadout

Case holders

Volvo CE

NCC

Plats

Volvo Group HQ, Gropegårdsgatan 2

417 15 Göteborg

Tid

11 maj 2022, kl. 09.00–15.00