TEMA 06

Anläggningens digitala tvilling

En digital tvilling av transportinfrastrukturens anläggning skapar möjligheter att effektivisera kommunikation och koordination mellan bidragande aktörer i anläggningens alla faser i livscykeln – från planering till underhåll. Det skapar också möjligheter att se anläggningens status i realtid och optimera resursanvändningen och totala värdeskapandet över hela livscykeln. Det ger också möjligheter till kontinuerliga förbättringar då livscykeldata kan användas för erfarenhetsåterkoppling. Då anläggningens livscykel involverar många aktörer som var och en bidrar med sina delar till tvillingen finns det ett behov av koordinering och samförstånd mellan ekosystemets parter.

Det finns stor potential i att integrera livscykeldata i en digital tvilling, men den omgärdas av en mängd frågor som hur ska det gå till, i vilken ordning kan den utvecklas, hur ska information integreras, vem ska underhålla och vidmakthålla tvillingen, vilka ska ha access till den, hur ska man interagera med den, hur löser man IT-säkerhet och juridik etc?

Anläggningsforum har initierat ett fokusområde Digitalisering, där ett första pilotprojekt pågår. Projekets mål är/har varit att kartlägga och skapa en bild av nuläget i branschen. Projektet har visat att mycket är gjort, men det saknas ett antal komponenter och tillvägagångssätt för att skapa nytta av det som redan är utvecklat
Värd för samtalet är AFRY som kommer presentera ett nuläge av redan utvecklade pusselbitar, pågående standardisering och identifierade gap.

Den efterföljande diskussionen handlar om hur vi från givet läge kan driva en etablering av en anläggningens digitala tvilling och vart fokus bör vara för att komma igång., hur vi får kontinuitet i utvecklingen, vilka nyttor kan realiseras och vilka förutsättningar som behöver komma på plats för att detta ska ske?

För att samtalet ska nå sitt syfte – att bidra till lösningar för digitalt värdeskapande – är det viktigt för oss att ni deltar i diskussionen. Syftet är att dela erfarenheter och skildra de olika aktörernas utmaningar. Det bidrar till en branschgemensam ambition framåt

Case

Anläggningens digitala tvilling

Case holders

AFRY

Plats

AFRY, Frösundaleden 2A

Solna

Tid

10 november, kl 10.00–16.00