01

Påskynda implementeringen av digitala tjänster inom anläggningsproduktion

Det finns en stor potential i att nyttja digitala verktyg för att planera, styra och följa upp resurser i anläggningsproduktion. Genom att införa digitala beslutsstöd för bland annat utlastning och masslogistik kan både säkerhet, produktivitet och miljöavtryck förbättras. Ett aktuellt exempel är tjänsten Efficient Loadout, som effektiviserar utlastning och masshantering i anläggningsprojekt.

Men hur skapar vi förutsättningar för att digitala lösningar för beslutsstöd och andra processfunktioner verkligen sprids och utvecklas vidare? Hur hanterar vi utmaningarna med att integrera och förädla data och information från flera källor, aktörer och verksamhetsområden? Hur kan respektive aktör forma sin del i lösningen, skapa incitament för engagemang, och involvera rätt förmågor?

Värd för samtalet var Volvo CE. Tillsammans med NCC presenterade de  sina lärdomar och perspektiv från utvecklingen av Efficient Loadout, som nu är verksamt i Västlänken. Utifrån det sökte vi diskussioner om hur branschen kan agera för att accelerera utveckling och spridning av digitala beslutsstöd.

Samtalet innefattade frågeställningar som: utveckling av affärsmodeller; hur man som leverantör driver marknaden genom att synliggöra värden; hur beställare driver utvecklingen genom incitament för säkerhet, produktivitet och miljö; hur man samverkar i fragmenterade och komplexa strukturer, med variabilitet i processer; och vad det ställer för krav på verksamheternas applikationsförståelse och kompetens.

Syftet var att dela erfarenheter och skildra de olika aktörernas utmaningar. Det bidrar till en branschgemensam ambition framåt.

Case

Efficient Loadout

Case holders

Volvo CE

NCC

Plats

Volvo Group HQ, Gropegårdsgatan 2

417 15 Göteborg

Tid

11 maj 2022, kl. 09.00–15.00