03

Bevara insikter genom värdekedjan – reducera informationsslöseri

I byggprocessens olika faser skapas stora mängder information och insikter. Med effektiv hantering kan insikter skapade i en fas vara till stor nytta för kommande faser och för andra aktörer. Men idag är informationsbyggandet snarare sågtandsformat: insikter och modeller som skapas reduceras medvetet, för att minimera affärsrisk och av andra orsaker.

Det finns därför en effektiviseringspotential genom att behålla en kontinuitet i data och informationsdelning mellan faser. Kort sagt att minska informationsslöseriet. Hur kan vi skapa juridiskt och affärsmässigt utrymme för att bevara underlag och insikter? Vilka förmågor krävs för att hantera digitalt underlag i olika transaktioner? Hur kan vi vidmakthålla underlag i digitala modeller genom byggprocessen – från planering, projektering, byggnation och vidare till drift och underhåll?

Värd för samtalet var NCC. Tillsammans med Tyréns presenterade de sina lärdomar och perspektiv på projektet Förbifart Stockholm, Tpl Hjulsta, där Tyréns hade ansvar för projekteringen av förfrågningsunderlaget för total entreprenaden och NCC för entreprenaden.

Utifrån det sökte vi en diskussion om hur information hanteras genom byggprocessen så att utfört arbete och insikter bibehålls, kommer till nytta och belönas. Det innefattade frågeställningar som hantering av affärsjuridik och risker , data- och informationsklassificering, kunskap och färdighet i att hantera digitalt material samt förmågan att koordinera digitala modeller.

Syftet var att dela erfarenheter och skildra de olika aktörernas utmaningar. Det bidrar till en branschgemensam ambition framåt.

Case

Förbifart Stockholm

Case holders

Tyréns

NCC

Plats

NCC, Herrjärva torg 4 (Järva Krog),

170 67 Solna

Tid

2 juni 2022, kl. 09.00–15.00