TEMA 04

Bättre koll och insiktsfulla underhållsåtgärder på anläggningen

Baninfrastruktur är en hårt belastad och komplex samhällskritisk anläggning. Kostnaderna för underhållsåtgärder och trafikstörningar till följd av fel i anläggningen är betydande. Det finns i dag digitala lösningar och arbetsmetoder som kan optimera förebyggande underhållsåtgärder, med beaktande av slitage och tidpunkter då anläggningen är tillgänglig för åtgärder.

Hur kan vi skapa förutsättningar för att smarta digitala lösningar implementeras och sprids? Hur ser kravställning och incitamentsstrukturer ut? Hur hanterar vi utmaningarna med att dela och förädla data från flera källor, aktörer och verksamhetsområden? Hur kan respektive aktör forma sin del i lösningen samtidigt som behovsägarna värnar konkurrensneutraliteten?

I det här rundabordssamtalet vill vi belysa både den potential och de verkliga utmaningar som kommer med att införa nya arbetsmetoder. Värd för samtalet är Strukton Rail. I bland annat Nederländerna har Strukton och ProRail gjort en resa för att införa nya lösningar för förebyggande underhåll.

I det efterföljande samtalet vill vi lyfta potential, lärdomar och utmaningar i frågan. Särskilt vill vi fokusera på de utmaningarna som finns med kontrakt och kravställningar som utformas för att få bättre koll på anläggningen och effektivisera det förebyggande underhållet. Vilka investeringar krävs för att uppnå potentialen? Vilka belöningsordningar krävs för att kompensera för uppenbara risker? Vad krävs för att säkra en långsiktigt sund och konkurrenskraftig leverantörsmarknad?

För att samtalet ska nå sitt syfte – att bidra till lösningar för digitalt värdeskapande – är det viktigt för oss att ni deltar i diskussionen. Syftet är att dela erfarenheter och skildra de olika aktörernas utmaningar. Det bidrar till en branschgemensam ambition framåt.

Case

Strukton Rail i Nederländerna

Case holders

Strukton Rail

Plats

Convendum, Vasagatan 16 (Klara C),

111 20 Stockholm

Tid

30 september, kl 10.00–16.00